גשר האף

  • Bridge of nose

    גשר האף

    כפי שמשתמע מהשם, מדובר ברצועת גומי דקה המשמשת במסכה לתיקון המסכה על גשר האף.

    לכן גשר האף נקרא גם גשר האף הפלסטי המלא - צלע האף - גשר האף.